Wie, wat, waar

De leden van het Huizer Schrijversgilde komen regelmatig bijeen om te schrijven en te praten over hun schrijversleven.

De ene keer komen we via Zoom en de andere keer fysiek ergens op een locatie in Huizen bijeen. Het eerste uur praten we over ons schrijversleven en vertellen we welke boeken we hebben gelezen. Als schrijvers hebben we nu eenmaal voeding nodig en naast het schrijven zijn we daarom ook fanatieke lezers. We tippen elkaar deze mustreads. Ook delen we onze expertise met elkaar, de onderwerpen en genres zijn onderling namelijk zeer divers, dus we leren heel veel van elkaar.

Na de pauze gaan we aan de slag met een schrijfoefening die door Janine van der Hulst is voorbereid. Wie wil mag daarna het resultaat of de eerste opzet voorlezen. Deze schrijfopdrachten kun je thuis verder uitwerken tot een lang(er) en volledig verhaal en/of nogmaals oefenen. Het resultaat mag je insturen voor feedback van degene die de schrijfopdracht heeft verzorgd.

De bijeenkomsten bieden schrijfinspiratie of – zoals een van de deelnemers het zo mooi verwoordde – een stok achter de deur na een voltooide schrijfcursus. Maar ook leden die al een boek hebben geschreven en/of broodschrijvers vinden hier aansluiting.